درباره‌ی مجله

فصلنامه دانش حقوقی با صاحب امتیازی دانشگاه خاتم النبیین(ص)؛ متعلق به دانشکده فقه و حقوق با هدف توسعه دانش حقوقی به معنای عام آن فعالیت خود را در تاریخ ۱-۵-۱۴۰۲ آغاز نمود. این فصلنامه در پی انتشار مقالات علمی - تحقیقی در حوزه دانش حقوق اسلامی و مدرن با تأکید بر نیازهای بومی افغانستان است. مجله در قالب فصلنامه با دسترسی آزاد در نسخه الکترونیکی تعریف شده است و آماده پذیرش مقالات در حوزه حقوق اسلامی و مدرن است. انگیزه اصلی انتشار کمک به توسعه دانش حقوقی، ترویج فرهنگ تحقیق و حل تنگناهای جامعه با رویکرد حقوقی است. زیرا عبور از بحرانهای متعدد که دامنگیر جامعه است نیازمند تلاشهای فکری و عملی است که فصلنامه گام کوچکی در این راستا است.

شماره کنونی

دوره 1 شماره 1 (1402): سال اول ، شماره اول ، خزان 1402
نمایش همه‌ی شماره‌ها